โรงเรียนบ้านควนราชา

หมู่ที่ 10 บ้านควนราชา ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 933050

เกาะไข่ ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน (เกาะไข่แมว) เกาะไข่นุ้ย ปลาในน้ำตื้น ลูกหลานชอบ

เกาะไข่ ภูเก็ต เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ ระหว่างภูเก็ตและพังงา … Read more