โรงเรียนบ้านควนราชา

หมู่ที่ 10 บ้านควนราชา ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 933050

5เทคนิค เรียนหนังสือให้รู้เรื่อง จำง่าย เรียนดีขึ้น แน่นอน

เทคนิค เรียนหนังสือให้รู้เรื่อง จำง่าย เรียนดีขึ้นแน่นอน

ทำอย่างไรดี? ถ้าอยากเรียนเก่ง อยากได้ เกรด 4 น้องๆต้องเข้าใจบทเรียน และ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาวิชาอื่นๆ ได้ แน่นอน สิ่งสำคัญคือต้องมีวินัย ความขยัน ตั้งใจเรียน และฝึกทำโจยท์เนื้อหาที่เราได้เรียนรู้ทุกครั้ง สามารถเขียนเป็นบทสรุปสั้น ๆ ได้ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจดีขึ้น และ วันนี้เรามีแนะนำเทคนิค 5 วิธี ในการทำให้เด็ก เรียนหนังสือให้รู้เรื่อง ได้ดีขึ้นในโรงเรียน คะแนนสูงสุดในทุกวิชา

เทคนิค เรียนหนังสือให้รู้เรื่อง จำง่าย เรียนดีขึ้นแน่นอน

  1. แปลงข้อความเป็นรูปภาพ เพื่ออ่านง่ายขึ้น

สมองของเราสามารถจดจำรูปภาพได้ดีกว่าข้อความ ดังนั้นวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้เราอ่านมากขึ้นคือการอ่าน การแปลงข้อความเป็นรูปภาพจะช่วยให้เราเข้าใจและเก็บรักษาข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เราสามารถแปลงเป็นแผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม และแผนที่ความคิด หรือเราอาจปรับเปลี่ยนวิธีการเคลือบข้อความเพื่อใส่รูปภาพเพื่อช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้น

  1. เชื่อมความรู้ ทั้งเก่า และ ความรู้ใหม่

เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ให้พยายามเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้รับใหม่กับ ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่แล้ว จะช่วยให้เข้าใจข้อมูลใหม่ๆ ที่เราได้เรียนรู้ได้ดีขึ้น เช่น การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า sue ซึ่งหมายถึงการไล่ตามซึ่งมีการออกเสียงคล้ายกับคำว่า fight ในภาษาไทย เราสามารถใช้คำว่า Let’s connect that sue เป็น ต่อสู้ในศาลเท่ากับคำว่าฟ้องเป็นต้น (จะช่วยให้เราจำได้ดีขึ้น)

  1. ติวกับเพื่อน ช่วยกันเรียน

การสอนพิเศษกับเพื่อนไม่ใช่แค่การทบทวนความรู้ของตนเองเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้สมองของเราเติบโต และปรับปรุงสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันซึ่งช่วยปรับปรุงการจัดระเบียบความรู้ เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้มากขึ้นและมีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้น

  1. จดจ่ออยู่กับการเรียน อย่านั่งจดบันทึกอย่างเดียว

นักเรียนบางคนในชั้นเรียนมักจะดูถูกและจดสไลด์ที่ครูสอนเท่านั้น เพราะ กลัวเขียนไม่ทันโดยไม่ได้คิดว่า ในขณะที่เรากำลังดูถูกเราได้ยินอาจารย์อธิบาย หรือเปล่า? เข้าใจที่ครูสอนไหม? เราไม่ได้บอกว่าการจดบันทึก เป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่อย่าลืมว่าเราต้องเน้นการฟัง และวิเคราะห์สิ่งที่ครูสอน เพื่อทำให้เราเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดีขึ้น และจะได้รู้ว่าครูกำลังเน้นหรือทำข้อสอบอะไรอยู่ เพราะถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราอาจพลาดสิ่งสำคัญ

  1. ฝึกเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์

ประเด็นที่เข้าใจไม่ได้เป็นเพียงการสรุป แต่เป็นการคิดวิเคราะห์ เพื่อทำความเข้าใจว่าหัวใจของการเรียนรายวิชา หรือ แก่นแท้ที่ครูต้องการสอนคืออะไร ดังนั้น เมื่อคุณอ่านจบบทนี้แล้ว อย่าลืมถามตัวเองด้วยคำถาม ประเด็นของเรื่องราวที่ฉันอ่าน คืออะไร? หรือต้องการ สื่อถึงอะไร ในการเรียน